Door ontkerkelijking, door samenvoeging van gemeenten en parochies, door aankoop van een ander orgel, komen veel orgels voor herbestemming beschikbaar. Vaak zijn deze orgels in totaliteit een herplaatsing waard. Vaak ook kunnen delen van deze orgels elders een nieuwe functie vervullen.

Orgelbank.com wil een trefpunt zijn waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Orgelbank.com kan bemiddelen tussen de aanbiedende en vragende partij en hun eventuele adviseurs. Orgelbank.com is volledig onafhankelijk van kerkgenootschappen, adviseurs, orgelmakers, of welke personen en instanties ook, wil deze personen en instanties niet vervangen, maar wil allen op gelijke wijze aanvullend van dienst zijn.

Heeft U een orgel dat beschikbaar is voor herplaatsing of bent U op zoek naar een goed gebruikt orgel of delen daarvan? Neem dan contact op met Orgelbank.com. Kijk onder OVER ORGELBANK.COM voor meer informatie of ga gelijk naar CONTACT.

Valid XHTML 1.1! Correct CSS!

Bezoekers:
-4792-